Týden knihoven 2018

1. 10. – 7. 10. 2018

22. ročník kampaně na podporu čtenářství a propagace služeb knihoven

Městská knihovna v Bavorově připravila pro veřejnost tento program:

  • Výstavka: Šumavou zářivou i zadumanou
  • Výstavka: Podzim v zahradách
  • Výtvarná soutěž pro děti: Když se řekne knihovna…
  • Den otevřených dveří – (čtvrtek 4. 10.) možnost pro nečtenáře seznámit se s prostředím knihovny
  • Hraní nás rozvíjí i baví – možnost využití dalších nově zakoupených deskových her pro děti i dospělé
  • Besedy, exkurze, lekce informační výchovy pro děti z MŠ a jednotlivé ročníky ZŠ
  • Zahájení dalšího ročníku čtení před spaním dětem v MŠ