Statistické údaje za r. 2016

  • Stav knihovního fondu: 14 658
  • Registrovaní čtenáři: 401
  • Z toho děti do 15 let: 125
  • Návštěvníci celkem: 4 041
  • Z toho uživatelé internetu: 446
  • Výpůjčky celkem: 13 939
  • MVS: 38
  • Kulturní a vzdělávací akce: 45
  • Počet studijních míst: 20