Statistické údaje za r. 2015

  • Stav knihovního fondu: 14 330
  • Registrovaní čtenáři: 401
  • Z toho děti do 15 let: 128
  • Návštěvníci celkem: 4 114
  • Z toho uživatelé internetu: 430
  • Výpůjčky celkem: 15 038
  • MVS: 38
  • Kulturní a vzdělávací akce: 47
  • Počet studijních míst: 20