Statistické údaje za r. 2014

  • Stav knihovního fondu: 14 023
  • Registrovaní čtenáři: 376
  • Z toho děti do 15 let: 124
  • Návštěvníci celkem: 3 332
  • Z toho uživatelé internetu: 311
  • Výpůjčky celkem: 14 011
  • MVS: 25
  • Kulturní a vzdělávací akce: 27
  • Počet studijních míst: 20

Pokles jednotlivých statistických položek oproti minulým rokům byl způsoben tříměsíčním uzavřením knihovny z důvodu nemoci knihovnice.