Statistické údaje za r. 2013

  • Stav knihovního fondu: 13 708
  • Registrovaní čtenáři: 400
  • Z toho děti do 15 let: 131
  • Návštěvníci celkem: 4 401
  • Z toho uživatelé internetu: 460
  • Výpůjčky celkem: 16 144
  • MVS: 26
  • Kulturní a vzdělávací akce: 43
  • Počet studijních míst: 20