Statistické údaje za r. 2012

  • Stav knihovního fondu: 13 456
  • Registrovaní čtenáři: 395
  • Z toho děti do 15 let: 121
  • Návštěvníci celkem: 4 393
  • Z toho uživatelé internetu: 516
  • Výpůjčky celkem: 16 915
  • MVS: 22
  • Kulturní a vzdělávací akce: 37
  • Počet studijních míst: 20