Služby poskytované Městskou knihovnou v Bavorově

Seznam služeb:

 • půjčování knihovních dokumentů (beletrie, odborná literatura) pro děti a dospělé za podmínek stanovených knihovním řádem
 • půjčování časopisů pro děti a dospělé
 • prezenční půjčování a studium dokumentů v knihovně
 • meziknihovní výpůjční služba (MVS) – zajištění výpůjčky z jiné knihovny v rámci České republiky v případě, že požadovaný dokument není v našem fondu (45,- Kč podíl čtenáře na poštovném)
 • rezervace knih (zámluvenková služba)
 • bibliograficko-informační služby (BIS)
 • internet pro veřejnost
 • lekce knihovnicko-informativní výchovy (KIV) pro MŠ a ZŠ
 • exkurze MŠ a ZŠ
 • soutěže pro MŠ a ZŠ
 • besedy
 • kopírování dokumentů do formátu A3 pro veřejnost
 • tisk dokumentů z počítačových bází a internetu
 • donášková služba – roznášení knih starším občanům domů a občanům Domu s pečovatelskou službou
 • ve spolupráci s MěÚ rozvoz knih k půjčování čtenářům z okolních vesnic připojených k Bavorovu

Další činnost knihovny:

Knihovnice vede kroužek aktivistů knihovny. Jeho členové (děti 4. – 8. roč. ZŠ) se seznamují s knihovnickou technikou, řazením a balením knih, půjčováním. Učí se orientovat se v knihovně. Nacvičují a hrají divadlo a literární pásma pro MŠ a starší občany z DPS, vyrábějí dárky. Pro členy kroužku jsou pořádány besedy a soutěže.

Knihovna instaluje výstavky a nástěnky k významným výročím a událostem.

Pravidelně se zúčastňuje celostátní akce Týden knihoven.

Knihovnice se podílí na vydávání bavorovského časopisu Náš zpravodaj.

Roční čtenářský registrační poplatek:

děti: 50,- Kč
dospělí: 80,- Kč

Meziknihovní výpůjční služba:

45,- Kč

Internet:

přístup na internet je zdarma
tisk jedné strany: 5,- Kč
tisk obrázku: 8,- Kč

Sankční poplatky:

1. upomínka: 5,- Kč
2. upomínka: 10,- Kč
3. upomínka: 20,- Kč
doporučený dopis: 30,- Kč
ztráta knihy: cena knihy + 50,- Kč
ztráta časopisu: cena časopisu + 10,- Kč
poškození knihy: 20,- Kč