Setkání profesionálních knihovnic Strakonicka

V úterý 24. května 2011 se uskutečnila výjezdní porada profesionálních knihoven Strakonicka.

Nejprve si knihovnice prohlédly oddělení pro děti a oddělení pro dospělé Městské knihovny ve Vodňanech – v doprovodu ředitelky Evy Laudové a navštívily Městské muzeum a galerii, v němž si vyslechly výklad ředitelky Mgr. Jitky Velkové.

Poté proběhla porada v nových prostorách Městské knihovny v Bavorově a také návštěva Expozice o historii Bavorova v Panském domě v doprovodu Jitky Pořízkové.

Knihovnice se seznámily s interiérem knihovny, vyslechly si nové informace – např. o zajímavém projektu Čtení pomáhá, měly možnost diskutovat o profesních problémech, vyměnit si zkušenosti načerpané na konaných seminářích a ověřených v praxi ve svých knihovnách. Účastnice porady odjížděly spokojené, ocenily další možnost sejít se v příjemném prostředí, vyměnit si zkušenosti a poznat novinky v místech, kde působí jejich kolegyně.

Poděkování patří knihovnici MěK Bavorov Jitce Pořízkové za pozvání do nové knihovny, za přátelské přijetí kolegyň, ale i za vstřícný přístup ke všem návštěvníkům knihovny. Výborné výsledky knihovny jsou každoročně vidět i v Ročním výkazu o knihovně. Městu Bavorov patří dík za podporu knihovny.

Mgr. Andrea Karlovcová, ředitelka a Irena Plošková, metodička Šmidingerovy knihovny Strakonice.