Provozní řád Internetu

Připojení je realizováno prostřednictvím linky ISDN. Městská knihovna v Bavorově umožní veřejnosti přístup na Internet za těchto podmínek:

 1. Zájemce nemusí být registrovaným uživatelem knihovny.
 2. Zájemce starší 15-ti let předloží platný občanský průkaz, pokud není v místě znám.
 3. Děti do 15-ti let musí předložit písemný souhlas rodičů, kteří tím přebírají odpovědnost za případnou škodu či mravní újmu, ke které mohou děti využíváním této služby přijít.
 4. Obvyklá doba využití služby je 30 minut. Tuto dobu je možné prodloužit o dalších 30 minut, pokud není jiný zájemce.
 5. Dobu pobytu na Internetu je možné předem rezervovat.
 6. U jedné stanice mohou pobývat maximálně 2 osoby.
 7. Uživatelé mohou:
  1. vyhledávat informace pomocí protokolu http – stránky www
  2. používat elektronickou poštu prostřednictvím veřejně přístupných služeb (např. post.cz, seznam.cz, centrum.cz apod.)
  3. komunikovat on-line prostřednictvím chatu
  4. cokoli vytisknout
 8. Uživatelé nesmí:
  1. zapínat, vypínat či resetovat počítač
  2. provádět změny v konfiguraci programu
  3. instalovat a spouštět vlastní programy
  4. vyhledávat, prohlížet a stahovat z Internetu stránky obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a užívání drog, takové informace vytvářet a šířit
  5. provozovat e-mail knihovny
  6. rušit ostatní návštěvníky knihovny
 9. Uživatelé jsou povinni:
  1. dbát pokynů pracovníka knihovny
  2. při jakékoli nejasnosti si vyžádat odbornou pomoc
  3. neodstraňovat vzniklé závady
  4. odejít od počítače až po zavření všech programů a oken
  5. dodržovat ustanovení provozního řádu
 10. Přístup na Internet je zdarma.
 11. Tisk jedné strany černobílého i barevného textu stojí 5,- Kč.
 12. Tisk obrázku stojí 8,- Kč.
 13. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny.