Městská knihovna Bavorov v roce 2016

V uplynulém roce navštěvovalo naši knihovnu 401 čtenářů, z toho 125 dětí. Celkem si vypůjčili téměř 14 tisíc knih a časopisů. Návštěvnost knihovny přesáhla 4 tisíce, uživatelé chodili nejen pro knihy a na internet, ale také se účastnili kulturních a vzdělávacích akcí a využívali i další služby knihovny, např. kopírování dokumentů a prezenční půjčování společenských her.

Uskutečnilo se 38 kulturních a společenských akcí. Jednalo se o besedy, exkurze a lekce informační výchovy pro jednotlivé ročníky MŠ a ZŠ a schůzky Kroužku malých knihovníků. Děti z kroužku mimo jiné vyrobily technikou fleurogami vánoční dárky pro obyvatele pečovatelského domu a došly popřát našim starším spoluobčanům hezké svátky. Dohodli jsme se na dalším pokračování turnaje v „Člověče, nezlob se!“ mezi dětmi a seniory, který právě teď probíhá. Kromě těchto akcí byly v knihovně instalovány zajímavé výstavy.

Už druhým rokem probíhalo pravidelné čtení dětem z mateřské školy před poledním spaním. Knihovnice vždy v pondělí v poledne předčítala dětem příběhy nebo pohádky pro nejmenší. Tato osvědčená akce pokračuje nadále i v letošním roce.

O hraní deskových a karetních společenských her je stále velký zájem, půjčují si je nejen žáci a studenti, ale s nejmenšími chodí hrát i rodiče a prarodiče. Díky ochotě a vstřícnosti městského úřadu bude v nejbližších dnech sbírka her rozšířena o nové přírůstky. V dětském oddělení je také hojně využíván stolek s omalovánkami a luštěnkami určený nejmenším návštěvníkům.

V r. 2016 pokračovala povinná revize knihovního fondu, v současné době se průběžně revidují opožděně vrácené knihy. Knihovní fond je neustále zpracováván v programu Clavius, v elektronickém katalogu knihovny je již vloženo téměř deset tisíc svazků.

Jak je patrné, v naší knihovně je stále živo. Pokud máte zájem, přijďte se podívat. Těším se na Vaši návštěvu.

Jitka Pořízková