Historie

  • původně umístěna v budově radnice, funkci knihovníka po r. 1945 vykonával učitel Karel Novák
  • později přestěhována do hotelu Šumava
  • od 1. 11. 1953 knihovníkem učitel Václav Polánský
  • knihovna přestěhována do budovy místní pošty
  • knihovnickou funkci také vykonávaly Libuše Dejlová – učitelka, Božena Kinkorová – pracovnice MNV, Věra Bláhová – knihovnice
  • od 1. 1. 1981 do současnosti vede knihovnu Jitka Pořízková
  • v r. 1989 bavorovská knihovna získala titul Vzorná lidová knihovna
  • v r. 1994 přestěhována do budovy mateřské školy
  • v r. 2010 přestěhována do objektu bývalého zemědělského družstva, který byl pro knihovnu nově zrekonstruován