1. 10. – 7. 10. 2018

22. ročník kampaně na podporu čtenářství a propagace služeb knihoven

Městská knihovna v Bavorově připravila pro veřejnost tento program:

 • Výstavka: Šumavou zářivou i zadumanou
 • Výstavka: Podzim v zahradách
 • Výtvarná soutěž pro děti: Když se řekne knihovna…
 • Den otevřených dveří – (čtvrtek 4. 10.) možnost pro nečtenáře seznámit se s prostředím knihovny
 • Hraní nás rozvíjí i baví – možnost využití dalších nově zakoupených deskových her pro děti i dospělé
 • Besedy, exkurze, lekce informační výchovy pro děti z MŠ a jednotlivé ročníky ZŠ
 • Zahájení dalšího ročníku čtení před spaním dětem v MŠ

Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě? Přečtěte 20 knih podle 20 daných témat.

 1. kniha, která byla zmíněna v jiné knize
 2. kniha autora, který žil ve vašem kraji
 3. kniha s vánoční tematikou
 4. kniha, ve které se jedna z postav jmenuje jako vy
 5. kniha, která má čtyřslovný název
 6. kniha poprvé vydaná v roce vašeho narození
 7. kniha, podle níž byl natočen seriál
 8. kniha od slovenského autora
 9. kniha, která obdržela cenu Magnesia Litera
 10. kniha s tematikou moře
 11. kniha od více autorů
 12. kniha s válečnou tematikou
 13. kniha poprvé vydaná před rokem 1950
 14. kniha s ročním obdobím v názvu
 15. kniha, kde hraje roli knihovna (knihovník, knihovnice)
 16. Poslední kniha (již nežijícího autora)
 17. kniha žánru, který běžně nečtete
 18. kniha, jejíž děj se odehrává v Brně
 19. kniha o jídle
 20. kniha poprvé vydaná v roce 2018 (nová kniha)

2. 10. – 8. 10. 2017

„Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou“ je mottem 21. ročníku kampaně na podporu čtenářství a propagace služeb knihoven. Celostátní akci vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Městská knihovna v Bavorově připravila pro veřejnost tento program

 • výstavka: Děti z MŠ zdobí knihovnu
 • zahájení dalšího ročníku čtení dětem v MŠ v rámci informační výchovy
 • Kdo si hraje, nezlobí – využití moderních deskových společenských her v prostorách
 • knihovny pro děti i dospělé
 • lekce informační výchovy pro děti
 • besedy a exkurze pro děti z MŠ a jednotlivé ročníky ZŠ
 • soutěž: Znáš své město – pro 7. – 8. ročník ZŠ

V Bavorově se čte o letních prázdninách stejně intenzivně jako za dlouhých zimních večerů. Návštěvnost knihovny a počet v výpůjček v letních měsících si nijak nezadají s provozem knihovny v zimě. Sice spousta místních čtenářů odjede na dovolené, děti na tábory, ale skóre vyrovnávají chalupáři a letní hosté. Návštěvníci si chodí nejen pro knihy a časopisy, hodně využívaný je také veřejný internet. V dětském oddělení se hrají společenské hry, ti nejmenší si prohlížejí leporela, vymalovávají obrázky nebo si jen tak s maminkou nebo babičkou povídají. Knihovna žije. Prázdninový provoz není nijak omezený, otevírací doba je stejná jako po celý rok.

Jitka Pořízková

V uplynulém roce navštěvovalo naši knihovnu 401 čtenářů, z toho 125 dětí. Celkem si vypůjčili téměř 14 tisíc knih a časopisů. Návštěvnost knihovny přesáhla 4 tisíce, uživatelé chodili nejen pro knihy a na internet, ale také se účastnili kulturních a vzdělávacích akcí a využívali i další služby knihovny, např. kopírování dokumentů a prezenční půjčování společenských her.

Uskutečnilo se 38 kulturních a společenských akcí. Jednalo se o besedy, exkurze a lekce informační výchovy pro jednotlivé ročníky MŠ a ZŠ a schůzky Kroužku malých knihovníků. Děti z kroužku mimo jiné vyrobily technikou fleurogami vánoční dárky pro obyvatele pečovatelského domu a došly popřát našim starším spoluobčanům hezké svátky. Dohodli jsme se na dalším pokračování turnaje v „Člověče, nezlob se!“ mezi dětmi a seniory, který právě teď probíhá. Kromě těchto akcí byly v knihovně instalovány zajímavé výstavy.

Už druhým rokem probíhalo pravidelné čtení dětem z mateřské školy před poledním spaním. Knihovnice vždy v pondělí v poledne předčítala dětem příběhy nebo pohádky pro nejmenší. Tato osvědčená akce pokračuje nadále i v letošním roce.

O hraní deskových a karetních společenských her je stále velký zájem, půjčují si je nejen žáci a studenti, ale s nejmenšími chodí hrát i rodiče a prarodiče. Díky ochotě a vstřícnosti městského úřadu bude v nejbližších dnech sbírka her rozšířena o nové přírůstky. V dětském oddělení je také hojně využíván stolek s omalovánkami a luštěnkami určený nejmenším návštěvníkům.

V r. 2016 pokračovala povinná revize knihovního fondu, v současné době se průběžně revidují opožděně vrácené knihy. Knihovní fond je neustále zpracováván v programu Clavius, v elektronickém katalogu knihovny je již vloženo téměř deset tisíc svazků.

Jak je patrné, v naší knihovně je stále živo. Pokud máte zájem, přijďte se podívat. Těším se na Vaši návštěvu.

Jitka Pořízková

V Týdnu knihoven, právě při probíhající lekci informační výchovy pro 3. ročník ZŠ Bavorov, navštívila naši knihovnu paní spisovatelka Eva Marie Zitková, autorka historických románů Co mi báby povídaly, Co báby nevěděly a Báby v nepaměti. Setkání to bylo nečekané a o to snad milejší. Paní spisovatelka se zapojila s dětmi do debaty, ptala se jich například, co ví o Kanadě, která je momentálně její domovinou. Děti živě reagovaly a během chvíle se rozproudila příjemná beseda. Na památku se autorka s dětmi vyfotografovala. Věnovala knihovně svoji poslední novinku Báby v nepaměti (předchozí dva romány nám věnovala v loňském roce) a potěšena, že se v knihovně mohla náhodně setkat s malými školáčky, se srdečně rozloučila. Příjemné setkání zpestřilo běžnou knihovnickou lekci a potěšilo všechny zúčastněné – paní spisovatelku, paní učitelky, knihovnici i děti nadšené z toho, že poprvé vidí nějakého spisovatele naživo.

3. 10. – 9. 10. 2016

„Braňte knihu!“ je mottem jubilejního 20. ročníku kampaně na podporu čtenářství a propagace služeb knihoven. Celostátní akci vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Městská knihovna v Bavorově připravila pro veřejnost tento program

 • výstavka: Znáte jejich knihy, ale možná neznáte jejich životy
 • výstavka: Regionální spisovatelé a básníci
 • zahájení dalšího ročníku čtení dětem v MŠ v rámci informační výchovy
 • Kdo si hraje, nezlobí – využití moderních společenských her v prostorách knihovny pro děti i dospělé
 • lekce informační výchovy pro děti – téma: Jak zacházet s knihou
 • besedy a exkurze pro děti z MŠ a jednotlivé ročníky ZŠ

Po prázdninách čeká na děti v naší knihovně několik překvapení. Společnosti Mindok a Albi nabídly knihovnám nákup balíčků společenských her za výhodné ceny. Díky vstřícnosti městského úřadu mohla knihovna tyto balíčky zakoupit. Jedná se celkem o 25 velice kvalitních společenských her, které děti nejen zabaví, ale také rozvíjí jejich logické myšlení, prostorovou představivost, koncentraci, fantazii i znalosti z různých oborů lidské činnosti a o světě kolem nás. Máme zde např. hry Carcassonne, Země, Ubongo, Kostka – Zvířata, Vikingové, Auto Blok, Osadníci z Katanu, IQ puzzle, Hravé kroužky, Černé historky a mnoho dalších. Mohou je hrát nejen děti, ale i dospělí. Hry se půjčují prezenčně, to znamená v prostorách knihovny. Už teď je o hraní v knihovně velký zájem, některé odpoledne se sejdou i tři skupinky hráčů různého věku a je tady pěkně živo.

Další novinka je určena hlavně malým návštěvníkům. V dětském oddělení jim přibyl barevný stoleček, na kterém mají stojan s pastelkami a po ruce velký kapsář se spoustou omalovánek a různých luštěnek. Stolek je doplněn malými židličkami, takže si děti mohou v klidu a pohodlí kreslit, vymalovávat obrázky nebo luštit jednoduché hlavolamy.

Kdo jste ještě neviděli a máte zájem, přijďte se podívat, těším se na Vás.

Na měsíc říjen si Městská knihovna v Bavorově přichystala pro veřejnost výstavu nazvanou „Šikovné ruce našich čtenářů“. Každý, kdo vlastní čtenářskou legitimaci, měl možnost přinést a vystavit své výrobky. A stalo se něco nepředvídatelného. Čtenářky (žádný z mužů čtenářů se prezentovat své dílo neodvážil, přestože jich knihovnu navštěvuje dost, a věřím, že mnozí jsou šikovní a zruční) postupně přinášely své produkty a knihovna se zaplňovala krásnými věcmi. Vystavovatelek bylo celkem 17 a návštěvníci mohli obdivovat šperky, keramiku, ozdoby, košíčky a věnce z různých materiálů a různých tvarů, obrazy malované i vyšívané, háčkované a vyšívané dečky, hračky a ubrusy, pletené doplňky a části oblečení, šité tašky, drátkované ozdoby, zdobené kraslice, vintage přání a mnoho dalších rozmanitých výtvorů. Výstava měla obrovský úspěch, pro velký zájem a bohatou návštěvnost bylo prodlouženo její trvání do poloviny listopadu. Do knihovny se přišlo podívat na výrobky svých šikovných spoluobčanů kromě uživatelů knihovny i 60 „nečtenářů“, mnozí z nich navštívili prostory knihovny poprvé a velmi se jim zde líbilo. Na závěr byla celá výstava přestěhována do Panského domu a použita jako doplňková akce k Předadventímu farmářskému trhu, který se konal 21. 11. 2015. I tady se setkala s velkým zájmem veřejnosti.

Chtěla bych srdečně poděkovat všem ženám, které knihovně zapůjčily ručně vyrobené předměty. Překvapily tak svou šikovností a zručností své známé, přátele, sousedy a potěšily oči všech návštěvníků výstavy.

Kdo nemohl nebo nestihl naši výstavu zhlédnout a měl by zájem alespoň zprostředkovaně se s ní seznámit, může si prohlédnout fotogalerii na webových stránkách knihovny.

V nedávné době zcela nečekaně a neplánovaně navštívily naši knihovnu dvě známé osobnosti. První z nich byl pan režisér Zdeněk Troška. V Bavorově má řadu přátel, jezdí sem za nimi a letos v červenci jsem měla to štěstí, že jsem ho potkala přímo před naší knihovnou. Ochotně přijal mé pozvání, knihovnu si s velkým zájmem prohlédl, mile pohovořil, zdálo se, že se tu cítí příjemně. Přislíbil, že se ještě někdy při návštěvě Bavorova zastaví.

Druhou překvapivou návštěvou byla paní spisovatelka Eva Marie Zitková. 14. srpna se v Panském domě v Bavorově konala vernisáž výstavy 150 let pošty Bavorov. Při té příležitosti paní spisovatelka navštívila i naši knihovnu. Na závěr své návštěvy přislíbila, že nám věnuje své dvě knihy „Co mi báby povídaly“ a „Co báby nevěděly“. A knížky skutečně dorazily. Paní autorce jsem velice vděčná za milé vystupování, vstřícnost a krásný dar pro naše čtenáře. Jedná se o historické romány, první z doby vlády posledních Rožmberků, druhý z období třicetileté války. Děj se odehrává v jižních Čechách v Netolicích a okolí a mapuje osudy rodu Neyhauserů. Z tohoto rodu pochází sama autorka, která žije v Kanadě, ale do Netolic se ráda vrací. Daru paní Zitkové si velice vážím a děkuji jí i jménem našich čtenářů, kteří s jejími knihami jistě prožijí příjemné chvíle.